CPM
wlasnosc
wlasnosc

ZABYTKI  ŁODZI 


Czy mieszkanie jest towarem?

alt(na podstawie: T. Urbasia)
Oczywiście jest towarem i to takim jak wiele innych np.: chleb, woda, lekarstwa itd. Zasadniczą różnicą jest wartość tego towaru... 

Mieszkanie jest praktycznie najdroższym towarem w życiu człowieka. Ci, którzy chcą żerować na niskich czynszach w istocie mają za nic pracę robotnika, majstra i inżyniera budujących domy. Postawa lokatorów pragnących za bezcen mieszkać w cudzych domach neguje wszak konieczność wynagrodzenia za trud pracy, oszczędzania i inwestowania. Taka postawa jest patologiczna, niszcząca podstawy systemu wartości ukształtowanego w cywilizacji zachodniej. Obrońcy niskich czynszów zdradzają objawy schizofremii. Niech pójdą do piekarni i powiedzą że chcą bochenek chleba za 10gr. Jeżeki piekarz będzie sprzedawał chleb poniżej kosztów produkcji będzie wkrótce bankrutem, którego w krótkim czasie zlicytuje komornik. Niech ci "obrońcy" zejdą do kanału ściekowego i powiedzą robotnikowi, że ma nurzać się w ich nieczystościach za 1zł za godzinę.

http://oswn.pl/

 
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Great! The file uploaded properly. Now click the 'Verify my file' button to complete the process.

Google+