CPM
wlasnosc
wlasnosc

alt Projekty


  O SPOŁECZNYM ZASOBIE MIESZKAŃ CZYNSZOWYCH
Kilka lat temu próbowaliśmy zwrócić uwagę na badania przeprowadzone przez „Gazetę Wyborczą”, z których wynikało, że największym problemem w Polsce jest brak mieszkań. Badania te potwierdzały, że wobec braku polityki mieszkaniowej i pogłębiającego się kryzysu mieszkaniowego nastąpi gwałtowny spadek urodzeń. Politycy uwikłani w nieustanne kłótnie i spory nie chcieli jednak dostrzec w porę tego zagrożenia. Dzisiaj prezentujemy, za Polską Agencją Prasową, wyniki kolejnych badań, z których wynika, że nie becikowe, nie długie urlopy macierzyńskie, nie wyższe zasiłki zdecydują o wzroście liczby urodzeń. Negatywne trendy demograficzne może odwrócić jedynie realna pomoc państwa w uzyskaniu własnego mieszkania.


Warszawa                       Kongres Budownictwa                    Roman Nowicki
Nadchodzi odwrócona hipoteka 2010-04-26


Ministerstwo Finansów opublikowało założenia do ustawy o odwróconej hipotece – dla starszych osób rozwiązanie to daje szansę na uzyskanie dodatkowych środków na życie. Nie jest jednak pozbawione wad.   więcej>>Projekt ustawy z dnia 21.01.2010r.


o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomosciami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własnosci nieruchomosci  cały projekt >>>


Głos rozsądku w dyskusji o podatku katastralnym 2010-01-11


Jedną z form podatku majątkowego, której wprowadzenie w Polsce zapowiadano, jest podatek katastralny. O podatku katastralnym szczególnie krytycznie wypowiadają się właściciele nieruchomości. Jest to podatek, który miałby objąć właścicieli lub użytkowników nieruchomości, przy czym przedmiotem opodatkowania byłyby wszelkie nieruchomości klasyfikowane według kodeksu cywilnego jako grunty, budynki, budowle i inne konstrukcje wzniesione na gruntach.   więcej >>>


Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych... z dnia 14.12.2009r.

Mając na uwadze dobro wspólne wszystkich obywateli i przedsiębiorców,
W celu zagwarantowania pełniejszej konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej, Podkreślając prawo obywateli i przedsiębiorców do dokonywania czynności oraz podejmowania działań, które nie są przez prawo zabronione ...

stanowi się, co następuje:>>>ico  O SPOLECZNYM ZASOBIE MIESZKAN CZYNSZOWYCH.pdf
ico  Glos_rozsadku_o_podatku_katastralnym.pdf
ico  Odwrocona_hipoteka.pdf
ico  projekt_ustawy_o_ograniczaniu_barier_administracyjnych_dla_obywateli_i_przedsibiorcw.pdf
ico  projekt_zmian_w_prawo wlasnosci.pdf
ico  UzasadnieniedereglamentacjawersjaB121009[1].pdf


 
 

Great! The file uploaded properly. Now click the 'Verify my file' button to complete the process.

Google+